Hvordan bliver man syngedreng?

Syngedrengene er det ældste fungerende drengekor i Danmark, og har en lang og stolt tradition for at kombinere korsang af høj kvalitet og musikalsk dannelse med et enestående socialt fællesskab.

Koret rekrutterer drenge fra skoler i Assens kommune. Korleder Finn Pedersen besøger de enkelte skoler, hvor han deltager i en musiktime og hører børn i 3.-klasser. Egnede drenge bliver kontaktet og inviteret til at deltage i korskolen.

I sæson 2017-2018 er indført en åben prøveperiode frem til efterårsferien. Alle interesserede drenge kan melde sig – Finn Pedersen kan trods ihærdighed ikke nå at møde alle sangglade drenge på Vestfyn!

korskole5
Læs mere om åben prøveperiode her.

Undervisningen i Korskolen foregår én gang om ugen i Vor Frue Kirkes Hus i Assens. Der undervises bl.a. i sangteknik, nodelære og korsvar til gudstjenester. 

Undervisningen varetages af korleder Finn Pedersen og sangpædagog og operasanger Kristine Eiler Ernst.

Koraspiranterne medvirker ved Synge­dreng­­enes traditionsrige julekoncert i Vor Frue Kirke.

Undervisningen i Korskolen er gratis.

Efter et års undervisning i Korskolen kan drengene optages i Syngedrengene efter en afsluttende optagelsesprøve til koret.

korskoledrenge
FÆLLESSKAB: At synge sammen giver en fælles oplevelse, der får hver enkelt dreng til at føle sig som en værdifuld del af en helhed.
TRADITION: Korskoledrengene deltager i Syngedrengenes årlige julekoncert i en altid stopfyldt Vor Frue Kirke.
TRADITION: Korskoledrengene deltager i Syngedrengenes årlige julekoncert i en altid stopfyldt Vor Frue Kirke.

 

At være korsanger i Syngedrengene giver drengene en ballast for hele livet.

At være Syngedreng kan indsatsmæssigt sammenlignes med at dyrke sport på eliteniveau. 

Der er mange regler og faste rutiner, og det er erfaringen, at langt de fleste drenge trives utrolig godt med den disciplin, der hører med til korets musikalske ”arbejdsfællesskab”. De faste regler giver trygge rammer til at udfolde sig musikalsk, personligt og socialt.

De bliver tidligt fortrolige med og trygge ved at udtrykke sig foran andre og kan have megen gavn heraf, når der skal fremlægges i skolen.

Læs mere om drengekor her:  SyngDanmark.dk 

Disciplin og hensyn til andre udvikles naturligt under sangtræning og guds­tje­ne­ster. Syngedrenge erfarer tidligt, at det rent faktisk gør en forskel, at man gør en indsats. Den erfaring tager mange af dem med sig i skole, sportsudøvelse og videre uddannelsesforløb.

Korsangen giver kundskaber og dannelse med sin forankring i den vesteuropæiske kirkemusik og den danske salmetradition. Den sideløbende undervisning i solosang, hørelære, rytmik og fra 6. klasse klaver udgør en praktisk og teoretisk musikfaglig uddannelse tilpasset drengens alderstrin.

Endelig giver koncerter og turnerejser fællesskab og socialt samvær på tværs af al­ders­grænser, og oplevelser for livet i mø­det med andre steder og kulturer.

Download pdf