Skal din dreng være syngedreng?

Syngedrengene har en lang og stolt tradition for at kombinere korsang af høj kvalitet og musikalsk dannelse med et enestående socialt fællesskab.

… at synge med vennerne fremhæves oftere end noget andet som det bedste ved at gå til kor.

Disciplinen kan forekomme streng efter nutidig standard.
Men inden for rammerne af de faste regler er der rig mulighed for udfoldelse og for at vise sin individualitet.
Langt de fleste drenge trives da også fint med- og indordner sig helt automatisk under – den faste adfærdsregulering til korprøverne (stå pænt, være stille, høre efter).
Der er plads til skæg og sjov ind imellem – og så er det bare så dejligt at synge med vennerne … at synge med vennerne fremhæves oftere end noget andet som det bedste ved at gå til kor. Nummer to på listen er at synge noget svært! Disciplin udgør en ramme, hvor individualitet og fællesskab går hånd i hånd.

At være syngedreng  kan sammenlignes med at udøve sport eller andet på eliteniveau.
Det kræver en solid opbakning hjemmefra, især i de yngre år, med jonglering af kortøj, skemaer, madpakker o.l.
Syngedrengefamilier oplever for det meste, at besværet og evt. køreturene er særdeles godt givet ud, når man får en glad og syngende dreng hjem hver eneste kordag. Man begynder sin karriere som syngedreng i korskolen i 2. eller 3. klasse og rykker året efter op i det egentlige kirkekor.

At være korsanger i Syngedrengene giver drengene en ballast for hele livet.

Der er mange regler og faste rutiner, og det er erfaringen, at langt de fleste drenge trives utrolig godt med den disciplin, der hører med til korets musikalske ”arbejdsfællesskab”. De faste regler giver trygge rammer til at udfolde sig musikalsk, personligt og socialt.

De bliver tidligt fortrolige med og trygge ved at udtrykke sig foran andre og kan have megen gavn heraf, når der skal fremlægges i skolen.

Læs mere om drengekor på SyngDanmark.dk 

Disciplin og hensyn til andre udvikles naturligt under sangtræning og guds­tje­ne­ster. Syngedrenge erfarer tidligt, at det rent faktisk gør en forskel, at man gør en indsats. Den erfaring tager mange af dem med sig i skole, sportsudøvelse og videre uddannelsesforløb.

Korsangen giver kundskaber og dannelse med sin forankring i den vesteuropæiske kirkemusik og den danske salmetradition. Den sideløbende undervisning i solosang, hørelære, rytmik og fra 6. klasse klaver udgør en praktisk og teoretisk musikfaglig uddannelse tilpasset drengens alderstrin.

Endelig giver koncerter og turnerejser fællesskab og socialt samvær på tværs af al­ders­grænser, og oplevelser for livet i mø­det med andre steder og kulturer.

korskoledrenge
FÆLLESSKAB: At synge sammen giver en fælles oplevelse, der får hver enkelt dreng til at føle sig som en værdifuld del af en helhed.
TRADITION: Korskoledrengene deltager i Syngedrengenes årlige julekoncert i en altid stopfyldt Vor Frue Kirke.
TRADITION: Korskoledrengene deltager i Syngedrengenes årlige julekoncert i en altid stopfyldt Vor Frue Kirke.