Talentudvikling – fra korskole til konservatorium

Samarbejdet mellem Syngedrengene og DUVE repræsenterer hele den vokale talentfødekæde i Danmark – fra børn i 9-10 års-alderen til næsten færdige operasangere.

Som fast kirkekor er det Syngedrengenes fornemste opgave at synge ved alle gudstjenester i Vor Frue Kirke

Korprøver 2 gange ugentligt sikrer, at stemmerne trænes og salmerne læres.

Derudover får drengene sangundervisning alene eller i små grupper, og de får helt fra 4. klasse undervisning i hørelære/musikteori. Fra 6. klasse skal alle spille et instrument i Musikskolen.

Alt dette er led i Syngedrengenes talentudviklings-program, som rækker videre end den ugentlige salmesang i kirken.

Når drengene efter endt ungdomsuddannelse rejser ud i verden, har de – foruden store oplevelser, godt kammeratskab og musikalsk dannelse – en solid sang- og musikuddannelse med i rygsækken.

I princippet kvalificerer talentudviklings-aktiviteterne korsangerne til at søge optagelse på MGK eller Musikkonservatoriet.

Bas-solisten ved påskeugens store “Stabat-Mater”- koncert, David Kragh Danving, er netop tidligere syngedreng, som efter gymnasiet kom direkte på konservatoriet.