Støtteforeningen Syngedrengenes Venner

Støtteforeningen Syngedrengenes Venner

Om foreningen:

Syngedrengenes Venner er en støtteforening for drenge-/mandskoret Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens, som er Danmarks ældste fungerende drengekor med over 160 år på bagen i sin nuværende form – og med rødder helt tilbage til middelalderen.

Støtteforeningen er en kreds af frivillige, der støtter op om kulturlivet i lokalområdet ved at gøre en indsats for det dannelsesprojekt for børn og unge, som Syngedrengene udgør.
Støtteforeningen vil sikre, at drengekoret kan fortsætte sin fine kunstneriske udvikling til glæde for borgere i og uden for Assens Kommune, samt at drenge fra alle sociale lag har mulighed for at deltage i koret.

Fra foreningens vedtægter:
Foreningens formål er at støtte Syngedrengene, dets medlemmer og ledelse ved at fremme sang og sangglæde for alle borgere, så enhver får mulighed for at deltage.

Støtteforeningen kan støtte både koret som helhed og individuelle drenge med fx tilskud til leje af klaver og rejsetilskud til korrejser. Dermed sikres det, at alle motiverede drenge kan deltage i Syngedrengenes fællesskab uanset familiens økonomiske situation.

 

Medlemskab

Det koster kr. 150 pr. år pr. person at blive medlem.

Bankoverførsel

Overfør kr. 150, – til konto nr. 6850 0000339749 for et enkelt års medlemskab.
Skriv navn i tekstfelt samt adresse, telefonnr. og email i feltet supplerende tekst.
Sæt interval /flergangsoverførsel til ”årligt” for varigt medlemskab.

MobilePay

Send kr. 150,- til 63387 for et enkelt års medlemskab. I tekstfelt: skriv mobilnr. eller email.

Donation til støtteforeningen

Bankoverførsel

Overfør det ønskede beløb til kontonr. 6850 0000339749. Husk at anføre ”donation” samt navn og adresse.

MobilePay

Send det ønskede beløb til 63387. I tekstfeltet skrives ”donation” samt evt. navn / firmanavn.

 

Støtteforeningen Syngedrengenes Venner
CVR 34661480
v/Ulla Bøggild, Formand
Kildevænget 8, 5610 Assens